Renovatiepremie badkamer


Als u verbouwingswerken uitvoert, waaronder verbeteringen aan uw badkamer, bestaan er verschillende premies vanwege de Vlaamse Overheid. Een renovatiepremie badkamer kan een mooie bijdrage zijn tot het installeren of vernieuwen van uw sanitaire installatie (toilet en badkamer). Waarom zou u hier niet van genieten? Maar weet u ook op welke premie u recht heeft? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen en de voorwaarden voor het verkrijgen ervan. Voor deze premies moet uw woning in het Vlaamse Gewest liggen.

Er bestaan drie premies:

 1. Verbeteringspremie: als uw woning minstens 25 jaar oud is en u voert werken uit aan uw sanitaire installatie.
 2. Aanpassingspremie: als u 65-plus bent en u past uw sanitaire installatie aan aan de noden van het ouder worden.
 3. Renovatiepremie: als uw woning minstens 30 jaar oud is en u voert werken uit aan uw sanitaire installatie.

Vlaamse Verbeteringspremie

Wie komt in aanmerking?

 • Eigenaars die zelf in de woning wonen.
 • Verhuurders die voor minimum 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren.
 • Uw inkomen: Alleenstaanden, gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: 30.640 Euro, te verhogen met 1.600 Euro voor elke persoon ten laste. Verhuurder via SVK: 61.270 Euro, zonder verhoging voor personen ten laste.
 • U mag geen andere woning bezitten. Voor de verhuurder via SVK: niet van toepassing.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Eigenaars die zelf in de woning wonen.
 • Verhuurders die voor minimum 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren.
 • Uw inkomen: Alleenstaanden, gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: 30.640 Euro, te verhogen met 1.600 Euro voor elke persoon ten laste. Verhuurder via SVK: 61.270 Euro, zonder verhoging voor personen ten laste.
 • U mag geen andere woning bezitten. Voor de verhuurder via SVK: niet van toepassing.

Bedrag van de premie

Het factuurbedrag moet minstens 1.500 Euro (incl. BTW) zijn. De premie is een vast bedrag van 750 Euro.


Vlaamse Aanpassingspremie

Wie komt in aanmerking?

 • 65-plussers die hun woning aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.
 • Uw inkomen: maximum 30.640 Euro, te verhogen met 1.600 Euro per persoon ten laste.
 • Voor verhuurders via SVK: inkomen maximum 61.270 Euro.

Welke werken komen in aanmerking?

Er zijn twee onderdelen in deze premie:

1. Hulpmiddelen en technische installaties
 • De installatie van een aangepast toilet. Het installeren van een tweede toilet op een ander verdiep komt ook in aanmerking.
 • De installatie van een badkamer die aangepast is aan de toestand van de bejaarde. De badkamer moet minstens van een douche en een wastafel voorzien zijn. Het installeren van een tweede badkamer op een ander verdiep komt ook in aanmerking.
 • De installatie van elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen. Deze moeten vast in de woning verankerd zijn. Handgrepen en steunmiddelen in sanitaire ruimtes komen ook in aanmerking.
2. Verbouwingen om uw woning toegankelijker en veiliger te maken
 • Installatie van hellende vlakken, wegwerken van drempels, verbreden van toegangsdeur (eventueel automatisch).
 • Verbreden van de gang en deuropeningen, groter maken of herschikken van woon- en sanitaire ruimtes, zodat er voldoende ruimte gecreëerd wordt.
 • Hoger of lager maken van vloeren zodat niveauverschillen op de verdieping weggewerkt worden.
 • De installatie van een veilige trap zodat de verdiepingen toegankelijker zijn.
 • De werken voor de inrichting en/of verbouwing voor het creëren van een wooneenheid zodat de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Bedrag van de premie

Per bouwonderdeel wordt een premie toegekend van telkens 50% van het totale factuurbedrag (incl. BTW en afgerond naar het lager tiental). De premie bedraagt maximum 1.250 Euro.


Vlaamse Renovatiepremie

Wie komt in aanmerking?

 • Eigenaars die zelf in de woning wonen.
 • Verhuurders die voor minimum 9 jaar via SVK verhuren.
 • Uw inkomen: Alleenstaanden zonder persoon ten laste: 42.890 Euro. Alleenstaanden, gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden met één persoon ten laste: 61.270 Euro, te verhogen met 3.440 Euro voor elke extra persoon ten laste. Verhuurder via SVK: geen inkomensbegrenzing.
 • U mag geen andere woning bezitten. Voor de verhuurder via SVK: niet van toepassing.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Het vernieuwen van uw huidige sanitaire installatie of de plaatsing van maximum één ligbad, één douche, twee wastafels en één toilet als die in uw woning nog niet aanwezig zijn.
 • Alle leidingen, kraanwerk en toebehoren voor de toevoer van (regen)water.
 • Alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van gebruikt water naar de openbare riolering.
 • Alle leidingen en toestellen voor het produceren van sanitair warm water.
 • Alle kalkbepleistering (nat of droog) van muren en plafond in uw sanitaire ruimtes.

Welke werken komen niet in aanmerking?

 • Accessoires en meubelen voor uw badkamer, stoomdouches en bubbelbaden.
 • Een tweede toilet of tweede badkamer.
 • Alle decoratie en betegeling van uw toilet of badkamer.
 • Alle installaties en systemen met een hoge performantie die uw woning verwarmen, verluchten, koelen of voorzien van sanitair warm water en elektriciteit: bijvoorbeeld warmte-krachtkoppelingsinstallaties, thermische zonnepanelen, mechanische verluchtingen, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of windturbines

Bedrag van de premie

Per deel-categorie wordt er een premie toegekend. Deze is 20% of 30% van de facturen van de werken (excl. BTW). Het investeringsbedrag (facturen) voor sanitaire installaties moet minimum 2.500 Euro zijn, en is beperkt tot 3.750 euro (excl. BTW). U kunt deze combineren met twee andere deel-categorieën:

 • 7.500 euro (excl. BTW) voor centrale verwarming.
 • 3.750 euro (excl. BTW) voor elektrische installaties.

In totaal kan uw volledige renovatiepremie (categorieën: dak, buitenschrijnwerk, structurele elementen, technische installaties waarvan sanitaire installatie een deel-categorie is) nooit meer dan 10.000 Euro bedragen.


Hoe Vlaamse premies voor uw badkamer aanvragen

Gebruik als eigenaar-bewoner het aanvraagformulier voor eigenaar-bewoners en als verhuurder het aanvraagformulier voor verhuurders. Gebruik het aanvraagformulier van de provincie waar de woning ligt.

Wanneer de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de verbeteringswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn.

Wat na uw aanvraag

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Zodra uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw premie-aanvraag. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Het aanvraagformulier

U kan ook meteen het aanvraagformulier voor uw provincie downloaden via deze link: aanvraagformulier.


Vrijblijvend een Gratis offerte voor Uw Badkamer

Gratis Offerte Ontvangen

Loop even door onderstaande realisaties van verschillende badkamerrenovaties
Call Now Button